Livsmedelsanläggning - riskklassificering

LÄS MER

Här kan du som har registrerat en livsmedelsanläggning även fylla i riskklassificeringen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljökontoret
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljökontoret, 0499-171 51
miljo@monsteras.se