Livsmedelsanläggning - riskklassificering

LÄS MER

Här kan du som har registrerat en livsmedelsanläggning även fylla i riskklassificeringen.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Miljö- och byggförvaltningen, 0499-171 51
miljo-bygg@monsteras.se