Lägenhetsregister - ajourhållning (småhus och fritidshus)

LÄS MER

Här kan du som är fastighetsägare informera om ändringar för småhus och fritidshus som berör lägenhetsregistret.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-179 96
planobygg@monsteras.se

Mer information:
Här kan du läsa mer om lägenhetsregister.