Gasol - innehav

LÄS MER

Här kan du som ansvarar för försäljningsstället anmäla innehav av gasol inom publika områden.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Räddningstjänsten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Räddningstjänsten, 0499-173 10
raddningstjansten@monsteras.se