Hemtjänst - godkännande av utförare

LÄS MER

Här kan ni som företag ansöka om att bli godkända utförare av kommunen för att få bedriva verksamhet inom kommunens hemtjänst.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Biståndsenheten
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Biståndshandläggare, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om eget val inom hemtjänsten för utförare och leverantörer.