Äldreomsorg - inkomstförfrågan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att lämna in dina inkomstuppgifter gällande avgift för äldreomsorg.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Socialförvaltningen, växel: 010-353 70 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om äldreomsorg.​