Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Här kan du som brukare, närstående, personal och medborgare lämna klagomål och synpunkter i Socialförvaltningens verksamheter.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Socialförvaltningen, 0499-170 00