Enskild väg - ansökan om särskilt driftbidrag

LÄS MER

Här kan du som vägförening, samfällighet eller privatperson ansöka om vägbidrag avseende nysträckning, förbättrings- och beläggningsarbeten för enskild väg.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-171 65

Mer information:
Här kan du läsa mer om enskilda vägar.