Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd.

Mottagare:
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen
Box 54, 383 22 Mönsterås

Kontakt:
Tekniska förvaltningen, 0499-170 00

Mer information:
Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd.